ติดต่อเรา

ห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้น 1 โซน C

โทรศัพท์ : 0-2576-6000 ต่อ 6570 และ 8147

อีเมล : [email protected]

เปิดทำการ
  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
ปิดทำการ
  • วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์