ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ Researcher & Innovator club หัวข้อ หลักสูตรการป้องกันการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม turnitin